Prejsť na obsah

ZAKŁAD TRANSPORTU I EKSPLOATACJI

Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP
Zakład Transportu i Eksploatacji został powołany 1 października 2010r. z przekształcenia Zakładu Transportu i zakładu Eksploatacji Maszyn. W Zakładzie kształci się studentów w zakresie kierunku Transport, specjalności: Organizacja Transportu, Transport Drogowy, Inżynieria Ruchu Drogowego, Inżynieria Powypadkowa w Transporcie, oraz Mechanika i Budowa Maszyn, specjalności: Technologiczno - Menadżerska, Konstrukcja Maszyn i Urządzeń, Samochody i Ciągniki, Technika Tworzyw Polimerowych na poziomie inżynierskim i magisterskim.


W działalności naukowej pracownicy Zakładu Transportu i Eksploatacji zajmują się problematyką organizacji transportu drogowego i inżynierii ruchu drogowego, eksploatacją środków transportowych, badaniami z zakresu niezawodności i monitorowaniem stanu technicznego środków transportu, oceną bezpieczeństwa działania wybranych systemów transportu drogowego, badaniami wpływu jakości realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania środków transportu, gotowością techniczną systemów transportu zbiorowego oraz racjonalizacją zaplecza technicznego transportu drogowego.


Badania naukowe w zakładzie koncentrują się głównie wokół problematyki transportu oraz eksploatacji maszyn i pojazdów, a w tym zagadnień dotyczących:

  • Wspomagania decyzji w transporcie z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji.
  • Analizy przebiegu i przyczyn powstawania wypadków drogowych i ich skutków.
  • Analizy zagrożeń związanych z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych.
  • Oceny i kształtowania gotowości i niezawodności systemów eksploatacji środków transportu miejskiego.

Modelowania procesów i systemów eksploatacji oraz sterowania procesami realizowanymi w złożonych systemach eksploatacji.
Oceny efektywności działania systemów eksploatacji środków transportu miejskiego.
Przy Zakładzie Transportu i Eksploatacji działa Koło Naukowe Transportowców
www.knt.utp.edu.pl
Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu